Surving portion of SUTRA DAIHOKOBUTSU - KEGON - KYO NYUHOKAI‐HON Copied in gold on purple paper