Daseisekifu

打製石斧

Details

Daseisekifu

打製石斧

考古資料 / 縄文 / 神奈川県

出土地:神奈川県横浜市神奈川区 三ツ沢貝塚出土

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

石製

1個

Search by Daseisekifu

Search by 東京国立博物館

Keywords

Kanagawa / Jomon / 縄文 / Yokohama

Related Works

Search items related to work chosen