Mozo Kondoseiobikanagu

模造 金銅製帯金具

Details

Mozo Kondoseiobikanagu

模造 金銅製帯金具

考古資料 / 昭和以降 / 福岡県

遠藤諄二模造

出土地:原品:福岡県飯塚市 櫨山古墳出土

昭和時代・20世紀、原品:古墳時代・5世紀

1式

Related Works

Search items related to work chosen