Takechashaku Meiyoshiashino

竹茶杓 銘「よし芦の」

Details

Takechashaku Meiyoshiashino

竹茶杓 銘「よし芦の」

漆工

1本

Related Works

Search items related to work chosen