Takechashaku Meihitokoe Tsuketari Kaezutsu Kakukakusaisaku

竹茶杓 銘「一声」 附 替筒 覚々斎作 1合

Details

Takechashaku Meihitokoe Tsuketari Kaezutsu Kakukakusaisaku

竹茶杓 銘「一声」 附 替筒 覚々斎作 1合

漆工

1本

Related Works

Search items related to work chosen