Kangyokukondoyuukyaku

嵌玉金銅熊脚

Details

Kangyokukondoyuukyaku

嵌玉金銅熊脚

考古資料 / 朝鮮半島

出土地:伝朝鮮・平安南道大同郡・楽浪遺跡

中国・前漢時代 前1~1世紀

金銅製 玉

総高6.2 幅3.8

1個

重要美術品

Related Works

Search items related to work chosen