Hirataisekishutsudosekito

平田遺跡出土石刀

Details

Hirataisekishutsudosekito

平田遺跡出土石刀

石器・石製品類 / 縄文 / 近畿

不明

三重県

縄文時代晩期

石刀

長さ392㎜・幅25.3㎜・厚さ22.3㎜

1点

鈴鹿市国分町224番地

鈴鹿市指定
指定年月日:20110419

鈴鹿市

有形文化財(美術工芸品)

Related Works

Search items related to work chosen