Takaokaisha Kanekoizendoshoniyaku「kanteki」 「shonigan」

高岡医者・金子為善堂小児薬「癇的」・「小児丸」

Details

Takaokaisha Kanekoizendoshoniyaku「kanteki」 「shonigan」

高岡医者・金子為善堂小児薬「癇的」・「小児丸」

民俗 / 昭和以降 / 富山県

発売元:金子為善堂,製造元:大同製薬株式会社

かねこいぜんどう,だいどうせいやくかぶしきがいしゃ

富山県高岡市

平成期

癇的:縦10.7cm×横8.0cm
小児丸:縦10.6cm×横8.0cm

4

富山県高岡市古城1-5

2-07-46

高岡市蔵

坂下町の小児科医・金子為善堂の家伝薬「癇的」・「小児丸」(小児丸は袋のみ)。
1779年、金子恕謙は木舟町の眼科医・松田三知と共に、藩主の養嗣子の眼病を治療した。

Related Works

Search items related to work chosen