Sampozakaibojiseki(sanryoseki)

三方境傍示石(三領石)

Details

Sampozakaibojiseki(sanryoseki)

三方境傍示石(三領石)

その他 / 九州

長崎県

三方境傍示石(三領石)が所在する波佐見町村木地区は、江戸時代には大村藩(波佐見町)、佐賀藩(有田町)、平戸藩(佐世保市)の三藩が接する地区である。
三方境傍示石(三領石…

波佐見町村木郷1643-4

長崎県指定
指定年月日:20151022

山下 重信

記念物

特記事項なし

Related Works

Search items related to work chosen